Välkommen till LP Golv

LP Golv har varit ett systerföretag till LP Måleri i Helsingborg AB. Sedan 2011 är LP Golv ett eget bolag men har än idag ett nära samarbete med ovanstående firma