Rot - avdrag

Nu blir det ännu enklare för dig att utnyttja ROT-avdraget och du slipper ligga ute med ROT-pengarna till nästa års deklaration. Du betalar för 70 % av arbetskostnaden direkt vid fakturering och låter oss sköta resten.

Fler ägare, större avdrag

Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att varje lagfaren ägare eller delägare till ett småhus, bostadsrätt eller ägarelägenhet har rätt till en skattereduktion på upp till 50.000 kronor per år.

Så funkar det i praktiken

När vi är ute och tittar på uppdraget för att kalkylera en offert brukar vi, om ni som kund önskar förklara vad ni har rätt att få skattereduktion för. För att både du som konsument och vi som leverantör ska känna oss trygga så skickar vi ut en blankett där du får fylla i dina uppgifter som vi behöver för att kunna göra skattereduktionen direkt på fakturan.

När sedan arbetet är genomfört skickar vi en faktura där du får arbetskostnaden avdragen (upp till 50 000 sek per ägare / eller så mycket som finns kvar av ROT-avdraget för den ägaren i år) direkt på din faktura. Resterande arbetskostnad får vi som leverantör utbetalad av Skatteverket.

Kan jag få skattereduktion även om jag inte betalar någon skatt? 

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot. 

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion? 

Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion är lagfaren ägare eller delägare i till exempelvis ett småhus, bostadsrätt eller en ägarelägenhet. 

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du både äga och själv nyttja den fastighet eller bostadsrätt där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion 

Inget lägsta belopp

Den lägsta beloppsbegränsningen för att kunna få skattelättnad försvinner. 

Mer information om ROT-avdraget finns även på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se , skriv ROT-avdrag i sökfältet uppe till höger och klicka på Sök. 

Ring till oss för mer information eller ett gratis kostnadsförlag så kan du enkelt här via länken se hur mycket pengar just du kan spara. www.skattereduktion.se