Utbildning

Vår personal är utbildad inom heta arbeten, golvteknik samt utbildning inom HLR, hjärt- och lungräddning.

LP Golv är auktoriserade av Golvbranchens Våtrumskontroll (GVK), anslutna till GBR, samt ingår i golvkedjan för auktoriserade golvföretag.